Quicktext hotel chatbot

Wettelijke vermeldingen

Identificatie van de uitgever van de website

Bedrijf: SAS VAL-VIGNES
Correspondentieadres: 23 Chemin du Wall F-68590 SAINT-HIPPOLYTE FRANKRIJK
Hoofdkantoor: 23 Chemin du Wall F-68590 SAINT-HIPPOLYTE FRANKRIJK
Telefoon: +33 3 89 22 34 00
E-mail: contact@valvignes.com
Ingeschreven in het HR onder bedrijfsregistratienummer (SIREN) FR-50181901500048
APE-nummer: 5510 Z
Maatschappelijk kapitaal: 4.180.000.00 EUR
Registratienummer Atout France : IM 068 110 010
BTW-nummer: FR 82 501 819 015
Verantwoordelijke persoon: Syndicat Sainte Marie

SAMENSTELLING VAN DE WEBSITE

Benjamin Laible – Webdesigner Paris
Florent Jonville – Développeur Web Freelance

WEBHOSTING

OVH
Vennootschap (SAS) met een kapitaal van € 10.069.020
HR Lille Métropole 424 761 419 00045
APE-nummer 2620Z
BTW-nummer: FR 22 424 761 419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Waarschuwing

Voor de toegang en het gebruik van de website valvignes.com gelden de volgende voorwaarden voor toegang en gebruik waartoe u bent verplicht en gehouden bent. Anders wordt u verzocht de website valvignes.com te verlaten.

Wij raden u daarom aan het volgende aandachtig door te nemen. VAL-VIGNES doet aanspraak op haar hoedanigheid van een verantwoord bedrijf.

Wij wijzen u er daarom op dat misbruik van alcohol gevaarlijk is voor de gezondheid. Alcohol moet met mate worden gedronken.
De toegang en het gebruik van de website valvignes.com door personen die in Frankrijk wonen zijn strikt voorbehouden aan volwassen personen.

De vennootschap VAL-VIGNES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige inbreuk op het voorafgaande en met name elke onjuiste of vervalste opgave van de leeftijd van de gebruiker van de website valvignes.com.
De toegang en het gebruik van de website valvignes.com een andere landen en op andere grondgebieden waar alcoholgebruik is toegestaan worden strikt voorbehouden aan personen die door de wet worden geautoriseerd tot het consumeren van alcoholische dranken.

Daarom worden personen die in een land of op een grondgebied verblijven waar het gebruik van de website valvignes.com niet wordt geautoriseerd door de geldende wet- en regelgeving of waar deze personen niet de wettige leeftijd hebben bereikt voor toegang tot deze website verzocht om de website valvignes.com onmiddellijk te verlaten.

Auteursrecht – Copyright

Alle aspecten van deze website vallen onder de Franse en internationale wetgeving op auteursrechten en intellectueel eigendom.

Foto’s, teksten, slagzinnen, tekeningen, afbeeldingen, filmanimaties al dan niet met geluid of alle andere creaties die in deze website zijn opgenomen zijn het eigendom van de vennootschap VAL-VIGNES of van een derde die VAL-VIGNES heeft geautoriseerd om deze te gebruiken.

Logo’s, pictogrammen en grafische bullets die op deze website worden weergegeven staan onder bescherming van auteursrechten en artikelen L.511.1 en volgende van het Wetboek van intellectueel eigendom met betrekking tot gedeponeerde modellen.
Alle reproductierechten zijn voorbehouden en worden strikt beperkt, inclusief voor downloadbare bestanden en iconografische en fotografische afbeeldingen.

De op deze website geciteerde handelsmerken zijn gedeponeerd door de vennootschappen die ervan de eigenaar zijn.
Elk niet geautoriseerd gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze rechten door derden kan leiden tot juridische vervolging.

Inhoud van de website

VAL-VIGNES kan niet worden aansprakelijk gesteld in geval van vertraagde updates, evenals tijdelijke onderbrekingen of onbeschikbaarheid van de dienst.

VAL-VIGNES behoudt het recht voor om van deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Reproducties op papier of op elektronische wijze van voornoemde website en de creaties die er worden geproduceerd zijn toegestaan onder voorbehoud dat zij strikt persoonlijk en in de privésfeer worden gebruikt.

Hierbij wordt elk gebruik uitgesloten voor reclamedoeleinden en/of commerciële doeleinden en/of informatiedoeleinden en/of ongeacht in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.122-5 van het Wetboek van intellectueel eigendom.

Elke reproductie, vertegenwoordiging, gebruik of wijziging, ongeacht doel welk procedé en op welk medium, van de hele website of een deel ervan, van alle creaties of van een deel van verschillende creaties waaruit het bestaat, zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van de directeur van de publicatie is strikt verboden, zal worden beschouwd als nabootsing en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging en tot betaling van een schadevergoeding.

Toegang tot de website

De gebruiker van de website valvignes.com erkent te beschikken over de nodige bevoegdheden en middelen voor de toegang en het gebruik van deze website.

VAL-VIGNES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen en gebeurtenissen buiten zijn controle die verband houden met het gebruik van de website en van de gevolgen ervan of van gebrek aan gelijkvormigheid van hardware en/of software en van schade die eventueel hieruit zou kunnen resulteren voor de technische omgeving van de gebruiker, met name zijn computers, software, netwerkapparatuur en alle andere materialen gebruikt toegang of gebruik van de dienst en/of van informatie.

Er wordt gewezen op het feit dat het op frauduleuze wijze inloggen op een IT-systeem en het ingelogd blijven, het verhinderen of vervalsen van de werking ervan, het op frauduleuze wijze introduceren of wijzigen van data van een dergelijk systeem een strafbaar feit is dat strafrechtelijk kan worden vervolgd.

Hyperlinks

De website valvignes.com autoriseert het plaatsen van een hyperlink die verwijst naar zijn inhoud, mits hiervoor een schriftelijke toestemming bestaat en de hyperlinks niet wordt gebruikt met de “deep linking” techniek, d.w.z. dat de inhoud niet mag worden geïntegreerd in de webpagina’s van een andere website, maar toegankelijk moeten zijn via het openen van een specifiek venster waarin de bron wordt vermeld en die met de hulp van een hyperlink rechtstreeks zal verwijzen naar de bedoelde inhoud.

Elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden wordt uitgesloten, met uitzondering van de hiervoor bestemde bepalingen.
Deze toestemming geldt niet voor websites waarin informatie wordt verspreid van polemische, pornografische en xenofobische aard of die in bredere zin inbreuk kan maken op de gevoeligheid van het grootste aantal gebruikers.

VAL-VIGNES wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de in de links voorgestelde websites, ongeacht het type link vanaf of naar valvignes.com.

VAL-VIGNES behoudt het recht voor om het installeren van een link te weigeren.

Op de website verzamelde informatie

Alle gegevens die worden verzameld op deze website, door welke middelen dan ook, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de vennootschap VAL-VIGNES.

In overeenstemming met de wet op Informatica en Vrijheid nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van gegevens die persoonlijk op u betrekking hebben.

Om gebruik te maken van dit recht, kunt u ons schrijven per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Formulier

De op deze website verzamelde informatie met behulp van formulieren zijn bestemd voor elektronische verwerking bedoeld voor het ontwikkelen van een commercieel aanbod.

De ontvanger van deze gegevens is: VAL-VIGNES.

Overeenkomstig de wet Informatietechnologie en persoonsgegevens van 6 januari 1978 hebt recht op inzage en op rechtzetting van de informatie die betrekking heeft op u.

Als u gebruik wilt maken van dit recht en de informatie die betrekking heeft op u wilt ontvangen, schrijft u ons op het bovenstaande adres.

Veilig betalen

Voor uw financiële transacties maakt de website valvignes.com gebruik van een externe betaaloplossing.

Met dit systeem zal uw betaling per creditkaart rechtstreeks worden uitgevoerd op de beveiligde server van de online bank.

Uw creditcardnummer zal niet worden doorgegeven aan de vennootschap VAL-VIGNES.

Online reserveren

De algemene voorwaarden voor verkoop en annulering verbonden aan online reserveringen of reserveringsaanvragen worden duidelijk uiteengezet in de desbetreffende formulieren.

Voor de online reserveringoplossingen moet het vakje “aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden” worden aangevinkt voor elke verkoop.

In geval van heffing van toeristenbelasting zal deze worden vermeld op de factuur van de vestiging.

Deze zal niet inbegrepen zijn in de bedragen die worden vermeld tijdens het reserveren.

De bedragen van deze belastingen zijn onafhankelijk van de wil van de vennootschap VAL-VIGNES.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voor de productie en verspreiding zijn voorbehouden.

HÔTEL VAL-VIGNES – 23 Chemin du Wall – F-68590 Saint-Hippolyte – +33 (0)3 89 22 34 00 – contact@valvignes.com