Marianisten

Wie zijn de Marianisten, de eigenaars van Hôtel Val-Vignes?

Het Gezelschap van Maria is een internationale katholieke stichting opgericht in 1817 te Bordeaux door Guillaume-Joseph Chaminade (1761-1850).

Deze kocht in 1826 het kasteel van Saint-Hyppolite en bouwde het om tot een college. Vanaf die tijd werd onderwijs de prioriteit van de Marianisten.

Het Gezelschap van Maria is gevestigd in een dertigtal landen en telt momenteel een duizendtal religieuzen, waaronder 70 in Frankrijk. De Marianisten hebben een band met de maagd Maria. Hun missie is vooral gericht op het onderwijzen van het geloof en het vermeerderen van christelijke gemeenten. Marianisten zijn zeer actief in het katholieke onderwijs maar niet alleen. Ze staan ook open voor alles wat hen in staat stelt het geloof te onderwijzen. Hiertoe hebben zij de Marianistenstichting opgericht.

Marianistenstichting

De eigenaar van het gebouw, de Marianistenstichting die werd gesticht door de Marianistencongregatie, werkt door middel van onderwijs aan de ontplooiing van jongeren of volwassenen, mannen of vrouwen, om hen zelfstandig, vrij, verantwoordelijk en tot medespelers van de ontwikkeling van hun land te maken.

Door vreugde en hoop uit te dragen waar zij is gevestigd, heeft de Marianistenstichting de volgende doelstellingen:

  • Onderwijs in alle mogelijke vormen door de persoon te begeleiden in elke stap van zijn leven
  • De persoon tot een medespeler maken van zijn eigen ontwikkeling en de economische en sociale ontwikkeling van zijn land
  • Ontmoetingen bevorderen met andere medespelers, projecten coördineren en de uitwisseling van kennis bevorderen

De Marianistenstichting bevestigt de fundamentele taak van het onderwijs in de ontwikkelingsprocessen van een land. Geïnspireerd door het Marianisme streeft zij naar onderwijs dat rekening houdt met alle dimensies van een persoon. Zij draagt bij aan de werkelijke behoeften van een persoon en aan zijn parcours om hem te helpen een verantwoordelijke medespeler te worden van de ontwikkeling van zijn land.

Hiertoe put zij uit haar ervaring op het gebied van onderwijs en valoriseert en deelt zij alle nodige vaardigheden voor de verwezenlijking van haar projecten.